8. Sınıf Rehberlik ve Kariyer Planlama Dersi Geldi

11.09.2023 - Pazartesi 14:42

Ortaokul 8. sınıf öğrencileri için zorunlu ve haftada bir saat olarak öngörülen Rehberlik ve Kariyer Planlama Dersi Programı'nı 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren yeniden düzenlemiştir. Bu yeni öğretim programı, öğrencilere kariyer planlamasını doğru bir şekilde yapmanın önemini kavratmayı amaçlamaktadır. Programın odak noktalarından biri, bireylerin kaynak ve zaman israfından kaçınarak ülkenin kalkınmasına katkı sağlamalarını vurgulamaktadır. Ayrıca, öğrencilerin kendilerini tanımalarına, yeteneklerini daha etkin bir şekilde kullanarak kendilerini gerçekleştirmelerine, özgür ve üretken bireyler olmalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Bu yeni ders programı, öğrencilere aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

  1. Meslekleri Tanıma ve Kariyer Planlama: Öğrenciler, farklı lise türlerine ve iş yerlerine ziyaretler yaparak, meslekler hakkında araştırmalar yapma ve iş sektöründe farklı meslek gruplarını gözlemleme fırsatı bulacaklar. Bu imkanların bulunmadığı okullarda ise panolar, internet kaynakları ve belgeseller gibi materyaller kullanılacaktır.
  2. Özgeçmiş Hazırlama: Ders kapsamında öğrencilere, kariyer dosyası hazırlama, özgeçmiş yazma ve meslekleri araştırma konularında beceriler kazandırılacaktır.
  3. Kendini Tanıma: Öğrencilere yetenek, ilgi ve değer kavramları açıklanacak ve bu kavramlarla kendi özelliklerini daha iyi anlamaları sağlanacaktır. Ayrıca, stresin nedenleri ve belirtileri hakkında bilgi verilerek, stresle başa çıkma yolları öğretilmektedir.
  4. Eğitim Yaşamı: Bu bölümde öğrencilere kendi öğrenme stillerini belirleme, sınav kaygısının performanslarına etkisi ve sınav kaygısıyla başa çıkma stratejileri öğretilmektedir. Yoğun sınav kaygısı yaşayan öğrencilere aktif yardım sağlanacaktır.
  5. Mesleklerin İstihdam Olanakları: Öğrencilere farklı meslek gruplarını tanıma, iş sektöründe mesleklerin yeri ve önemini anlama, üst öğrenim kurumlarına geçiş sistemini araştırma gibi konular öğretilirken, aynı zamanda mesleklerin uzun vadede istihdam olanakları hakkında da bilgi verilecektir.

Bu program, öğrencilerin kariyer planlaması ve kendilerini tanımaları konusunda önemli bir adım atmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, öğrencilere bireysel kariyer planlama dosyaları hazırlamaları için gerekli becerileri kazandırmaktadır. Öğrencilerin bu programı tamamladıktan sonra, eğitimlerinin gelişimine ve yaşamlarına katkıda bulunan, geleceğe yönelik planlar yapabilen, kariyer yaşamlarını yönlendirebilen, mesleklerin toplumda önemli ve değerli olduğunu bilen bireyler olmaları beklenmektedir. Bu program, öğrencilerin kendi yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmelerine yardımcı olurken, onları kariyerleri hakkında bilinçli kararlar vermeye teşvik etmektedir.

YORUM YAZ