Ek MTV ödeme tarihleri belli oldu

01.08.2023 - Salı 21:46

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi bu yıl için getirilmiştir. Vergi tutarı araç yaşına, silindir hacmine ve ilk tescil tarihine göre değişmektedir. Ödeme takvimi olarak, ek MTV birinci taksitleri ağustosta ve ikinci taksitleri ise kasımda ödenecektir.Yayımlanan Genel Tebliğ'e göre, kanunun yayımı tarihinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi kadar ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (ek MTV) tabi olacaklar. Bu vergi tutarı, araç yaşına, silindir hacmine ve ilk tescil tarihine göre değişmektedir.

Örneğin, 1-3 yaş arası, 0-1.300 arası motor silindir hacmine sahip ve ilk tescil tarihi 2018 öncesi olan bir aracın normal şartlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı yıllık 2.120 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu araca sahip olan kişilerin ek ödeme de hesaba katıldığında, 2023 içinde ödeyecekleri toplam Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı 4.240 TL olacaktır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri normal şartlarda her yıl iki eşit taksit olarak, ocak ve temmuz aylarında yapılmaktadır. Ancak ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ödeme takvimi, Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğ ile netleşti. Mevcutta aracı olanlar, temmuzda veya ağustosta araç alanlar, ek MTV birinci taksitlerini ağustosta, ikinci taksitlerini ise kasımda ödeyeceklerdir. Eylülde araç alanlar ise toplu ödeme yapacaklar. Temmuzda araç alanların, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin normal şartlarda ödenen ikinci taksidini de ödemesi gerektiğini hatırlatmakta fayda vardır.

YORUM YAZ