En düşük maaş 32 bin lirayı geçecek

04.09.2023 - Pazartesi 22:05

Toplu Sözleşme Kararları ve Memur Kazanımları

Türkiye'de kamu görevlilerinin maaşları, hakları ve çalışma koşulları, her dönemde olduğu gibi 7. Dönem Toplu Sözleşme Kararları ile belirlendi. Bu kararlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından onaylanarak kamuoyuna duyuruldu. İşte memurların 7. Dönem Toplu Sözleşme Kararları ile elde ettikleri kazanımların detayları:

Maaş ve Ücret Artışları: 7. Dönem Toplu Sözleşme Kararları kapsamında, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2024 yılı için yüzde 15, 2025 yılı için yüzde 6 oranında zam yapılacak. Bu zamların kümülatif olarak hesaplandığında, 2024 için yüzde 26,50, 2025 için yüzde 11,30'luk artış yaşanacak. İki yıllık zam oranı, enflasyon farkı hariç, kümülatif yüzde 40,79 olacak.

En Düşük Memur Maaşı: En düşük memur maaşı, 2024 yılında yüzde 46,81'lik artışla 32 bin 297 lira 40 kuruşa yükselecek. Bu, evli ve iki çocuklu bir memurun maaşı olarak hesaplandı ve yüzde 15'lik zam, enflasyon farkı, toplu sözleşme ikramiyesi ve aile yardımı gibi faktörlerle elde edilen bir rakamdır.

Ücret Tavanları: 399 sayılı KHK'ye tabi personelin ücret tavanları da artırılacak. 2024'ün ilk 6 ayında 32 bin 87 lira 81 kuruşa, ikinci 6 ayda 35 bin 296 lira 59 kuruşa, 2025'in ilk 6 ayında 37 bin 414 lira 39 kuruşa ve ikinci 6 ayda 39 bin 285 lira 11 kuruşa yükseltilecek.

Harcırahlar: Harcırah Kanunu uyarınca verilecek gündelik tutarlar güncellenecek. Veteriner hekim kadro ve pozisyonlarındaki personele ek ücret ödemesi yapılacak.

Toplu Sözleşme İkramiyesi: Sendikalı çalışanlar için geçerli olan toplu sözleşme ikramiyesi aylık olarak ödenecek ve artırılacak. Aile bütçesine katkı sağlayacak şekilde artan ikramiye tutarı memurlar için olumlu bir gelişmedir.

Aile Yardımı: Eşi çalışmayan kamu görevlisine her ay 1673 lira 72 kuruş aile yardımı ödenecek. Bu, ailelerin maddi olarak desteklenmesine yönelik önemli bir adımdır.

Ek Göstergeler: 1'inci dereceye gelmiş tüm kamu görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek ve ilgili kanun güncellenecek.

Diğer Meslek Grupları: Kamuda görev yapan farklı meslek gruplarına da çeşitli oranlarda ek ödeme yapılacak. Bu, farklı alanlarda çalışan memurların maaşlarının iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

Emekli Hakları: Emekli olan kamu görevlileri de unutulmayacak. Emekli maaşlarına verilen tazminatlar artırılacak ve emeklilere daha fazla destek sağlanacak.

Kamu Görevlisi Ailelerine Yardım: Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmeti uygulamasının başlaması için adımlar atılacak.

Toplu Taşıma Kartları ve Diğer Kazanımlar

  1. Dönem Toplu Sözleşme Kararları, kamu görevlilerine bir dizi avantaj sağlamaktadır. Bu avantajlardan biri, Bakanlıklar ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatlarında görev yapan personele sunulan servis hizmetidir. Ayrıca, taşra birimlerinde servis hizmeti bulunmayan veya sunulamayan durumlarda kamu görevlilerine toplu taşıma kartı verilecektir. Bu uygulama, kamu görevlilerinin işe ulaşımını kolaylaştırarak iş verimliliğini artırabilir ve ulaşım maliyetlerini azaltabilir.

Koruma ve Güvenlik Görevlileri: Toplu Sözleşme Kararları kapsamında koruma ve güvenlik görevlilerine maaşlarının üzerine 699 lira 53 kuruş (10 puan) ilave ödeme yapılması planlanmaktadır. Ayrıca, silahlı görev yapanların ek ödeme oranlarına 349 lira 77 kuruş (5 puan) daha ilave verilecektir. Bu, güvenlik görevlilerinin mali koşullarının iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

Ünvan Değişikliği ve Naklen Atama: Kamu görevlileri arasında ünvan değişikliği yapan veya başka kadrolara naklen atananlar için yeni kadroya ilişkin mali haklardan doğacak farklar ödenecektir. Bu, görev değişikliği yapan kamu görevlilerinin haklarının korunmasına yardımcı olacaktır.

KİT'lerdeki Bazı Personel ve Teknik Personel: Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT) bünyesinde çalışan bazı personel ve teknik personellere de ilave ödeme yapılacak. Bu kişiler, açık çalışma mahallerinde fiilen çalıştıkları her gün için belirli bir miktar ek ücret alacaklar. Bu ödemeler, sözleşmeli personele daha fazla mali destek sağlamayı amaçlamaktadır.

  1. Dönem Toplu Sözleşme Kararları, kamu görevlilerinin maaşlarını ve haklarını iyileştirme amacı gütmektedir. Toplu taşıma kartları, ek ödemeler ve diğer kazanımlar, kamu sektöründe çalışanların yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Bu kararlar, kamu görevlilerinin ve ailelerinin maddi olarak daha iyi bir durumda olmalarına yardımcı olabilir ve kamu sektöründe çalışmayı daha çekici hale getirebilir.

Sürekli Görev Yolluğu: Sözleşmeli personele ödenen harcırahlar genişletilecek ve sürekli görev yolluğu uygulaması başlatılacak.

Bu kazanımlar, Türkiye'de kamu görevlilerinin ve emeklilerinin maaşlarının artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ailelerine daha fazla destek sağlanması amacıyla yapılan toplu sözleşmelerin bir sonucudur. Kamu görevlileri için olumlu gelişmeler sunan bu kararlar, kamu sektöründe çalışanların yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir.

YORUM YAZ