Üniversite öğrencilerine Yargıtay kararı

01.08.2023 - Salı 21:16

Yargıtay'ın verdiği emsal niteliğindeki karara göre, üniversite öğrencilerinin yaz okullarında alınan dersler için ekstra ücret ödenmesi haksız şart teşkil etmemektedir. Kararda, öğrencilerin aynı dersleri ücretsiz olarak bir sonraki dönemde alttan alabilmelerine rağmen, yaz okulu ile ekstra ücret talep edilmesinin haksız olmadığı vurgulanmıştır.

Karara göre, öğrenciler yaz okullarına katılarak başarısız oldukları dersleri tekrar alıp başarıyla geçerek yeni döneme başlama imkanına sahip olabilmektedirler. Bu süreçte yaz okulunda alınan derslerin ücreti, öğrencilerin isteğine bağlı olarak ve ücret karşılığında tahsil edilebilmektedir.

Öğrencilerin dava konusu dönemde bütünleme sınavı imkanının tanınmamış olması ve YÖK'ün daha sonraki bir tarihte bu konuda aldığı kararın tartışmalı olması, Yargıtay kararında etkili olmamıştır. Yargıtay, davalı üniversitenin mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde yaz okulu eğitimi sunduğunu ve öğrencilerin kendi iradeleriyle aldıkları hizmeti bedelini ödemeleri gerektiğini vurgulamıştır.

Bu karar, yaz okullarına katılan üniversite öğrencileri ve üniversiteler arasındaki uyuşmazlıklarda emsal niteliğinde olup, benzer davalarda dikkate alınabilir. Ancak her dava, farklı durum ve koşullara göre değerlendirilebilir ve Yargıtay kararları, o davanın özgün koşullarına bağlı olarak değişebilir. Dolayısıyla, öğrencilerin ve üniversitelerin davalarda yargıtay kararlarını ve mevcut yasal düzenlemeleri dikkate alarak hareket etmeleri önemlidir.

YORUM YAZ