Bursa depreme Japon ekip ile hazırlanıyor

22.09.2023 - Cuma 22:44

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile yürütülen 'Deprem Riskini Azaltma ve Önleme Planlaması Projesi' kapsamında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bursa'nın birinci derece deprem kuşağında bulunması nedeniyle deprem riskine karşı önlemler alınması büyük bir önem taşıyor.

Bu projenin sunumu Heykel'deki tarihi belediye binasında gerçekleşti ve JICA Türkiye Başkan Yardımcısı Jun Yamazaki, JICA Uzman Ekip Takım Lideri Shinichi Fukasawa ve diğer uzmanlar ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş arasında bir toplantı yapıldı. Toplantıda, olası bir depreme karşı hasar riski yüksek alanların belirlenmesi, kentsel yapı ve binaların hasar görebilirlik analizlerinin yapılması, güçlendirilmesi veya yeniden yapılmasına yönelik öneriler tartışıldı.

Proje lideri Shinichi Fukasawa, projenin 42 ay süreceğini ve amacının Bursa'nın kentsel dirençliliğini artırmak olduğunu belirtti. Proje sonunda afet risk değerlendirmesi, kentsel dirençlilik planının oluşturulması ve ilgili departmanlarla paylaşılması hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise projenin önemine vurgu yaparak Türkiye'nin deprem riski taşıyan bir ülke olduğunu ve bu gerçeği kabullenmeleri gerektiğini ifade etti. Proje kapsamında hasarlı yapıların tespit edilerek güçlendirilmesi veya yeniden yapılması için önerilerin sunulması amaçlanıyor.

Bu tür projeler, deprem gibi doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak ve riskleri azaltmak için büyük önem taşıyor. Bursa'nın bu çalışmayla daha güvenli bir kent haline gelmesi hedefleniyor.

YORUM YAZ