Kobi Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapıldı

03.09.2023 - Pazar 11:35

Türkiye'de Kredi Garanti Kurumlarına sağlanan Hazine desteğine ilişkin bir değişiklik kararının Resmi Gazete'de yayımlandığını anlıyoruz. Bu kararın özeti aşağıda verilmiştir:

 1. 25 Mayıs 2023'te yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Bu değişiklik, işletmelerin KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme) olarak kabul edilmesi için gerekli yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço tutarlarını düzenledi.
 2. Yönetmelik kapsamında, işletmelerin KOBİ olarak kabul edilmesi için gerekli olan yıllık net satış hasılatları veya mali bilanço tutarları şu şekilde artırıldı:
  • Mikro işletmeler için azami 5 milyon liradan 10 milyon liraya
  • Küçük işletmeler için azami 50 milyon liradan 100 milyon liraya
  • Orta büyüklükteki işletmeler için azami 250 milyon liradan 500 milyon liraya
 3. Karar ayrıca, Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında yararlanıcı başına kullanılabilecek azami kefalet limitlerini güncelledi. Bu limitler şu şekilde artırıldı:
  • KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar için 100 milyon liradan 150 milyon liraya
  • KOBİ dışı yararlanıcılar için 350 milyon liradan 500 milyon liraya
 4. Kararın geçici bir maddesi, yönetmelik öncesi KOBİ tanımı dışında olan ancak yönetmelikle KOBİ tanımına dahil edilen işletmelere, 31 Aralık 2023 tarihine kadar, belirlenen kefalet limitlerinden yararlanabilme imkanı sağladı.

Bu karar, 25 Mayıs 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir ve işletmelerin KOBİ tanımına uyum sağlaması ve finansal destek alabilmesi için önemli değişiklikler içermektedir.

YORUM YAZ