Tarkim Bitki Koruma Halka Arz hisse kodu fiyatı

04.09.2023 - Pazartesi 21:52

Tarkim Bitki Koruma Halka Arz Tarihi ve Süresi: Tarkim Bitki Koruma'nın halka arzı 5-6 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleşecektir. Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar için talep toplama süresi 2 gün boyunca devam edecektir. Bu süre içinde yatırımcılar hisse senetlerine başvuruda bulunabilirler.

Halka Arz Fiyatı: Tarkim Bitki Koruma hisselerinin birim fiyatı halka arz edilirken 107,50 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyat üzerinden yatırımcılar taleplerini iletebileceklerdir.

Halka Arz Büyüklüğü: Tarkim Bitki Koruma'nın halka arzının toplam büyüklüğü 537 milyon TL olarak açıklanmıştır. Bu, şirketin halka açık kısmının ne kadarlık bir değere sahip olduğunu göstermektedir.

Halka Açıklık Oranı: Tarkim Bitki Koruma'nın halka arz açıklık oranı %23,81 olarak belirlenmiştir. Bu oran, şirketin toplam hisselerinin yaklaşık dörtte birinin halka arz edileceği anlamına gelir. Toplamda 5 milyon adet lot dağıtılacaktır.

Dağıtım Şekli: Tarkim Bitki Koruma halka arzı eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecektir. Bu, her katılımcının aynı miktarlık hisseye erişim sağlayabileceği anlamına gelir.

Tarkim Bitki Koruma, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin %60 ve Gübre Fabrikaları T.A.Ş.’nin %40 pay sahibi olduğu bir şirket olarak sermaye piyasası düzenlemelerine tabi halka açık bir şirkettir. Halka arzın başarılı geçmesi ve hisselerin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması beklenmektedir. Halka arz sürecindeki detaylar SPK ve Borsa İstanbul tarafından düzenlenmekte ve denetlenmektedir.

YORUM YAZ